Paladin

94 teksty – auto­rem jest Pa­ladin.

Lep­sza nie­czyn­na stro­na niźli okólnik dla kreatur.

:P 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 czerwca 2017, 21:38

Nie sztu­ka utwór zro­zumieć, jak to, że jest słaby. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 14 czerwca 2016, 19:51

Na­tura dąży do rekonstrukcji. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 11 czerwca 2016, 13:11

Pi­sanie to sposób mówienia na palcach. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 5 maja 2016, 22:55

Dbaj o włas­ne życie, a roz­wiążesz cudze problemy. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 21 lutego 2016, 21:39

Wy­korzys­tuj sa­mot­ność, by osiągnąć jak naj­więcej, po­legając tyl­ko na sobie. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 29 listopada 2015, 15:45

Pres­ja niep­rzy­jaciół ut­rwa­la koncentrację. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 18 maja 2015, 23:00

By­le utwór spo­niewiera by­le emocja. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 25 kwietnia 2015, 22:14

Słowa cię wy­ciszą, jeśli im się zwierzysz. 

aforyzm dnia z 27 marca 2015 roku
zebrał 36 fiszek • 25 marca 2015, 22:17

Kon­struk­tywna kry­tyka, to roz­rzut­ność pod oślim tekstem. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 13 marca 2015, 01:17
Paladin

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

24 czerwca 2017, 22:08Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lepsza nie­czyn­na stro­na niźli [...]

24 czerwca 2017, 13:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepsza nie­czyn­na stro­na niźli [...]

24 czerwca 2017, 13:24wdech sko­men­to­wał tek­st Lepsza nie­czyn­na stro­na niźli [...]

23 czerwca 2017, 22:53Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lepsza nie­czyn­na stro­na niźli [...]

23 czerwca 2017, 22:04Gomin144 sko­men­to­wał tek­st Lepsza nie­czyn­na stro­na niźli [...]

23 czerwca 2017, 22:04LiaMort sko­men­to­wał tek­st Lepsza nie­czyn­na stro­na niźli [...]

23 czerwca 2017, 21:58nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Lepsza nie­czyn­na stro­na niźli [...]

23 czerwca 2017, 21:44Gomin144 sko­men­to­wał tek­st Lepsza nie­czyn­na stro­na niźli [...]

23 czerwca 2017, 21:42nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Lepsza nie­czyn­na stro­na niźli [...]

23 czerwca 2017, 21:19Paladin sko­men­to­wał tek­st Śmieci fru­wają, win­niśmy je [...]