Paladin

94 teksty – auto­rem jest Pa­ladin.

* * *

Człowiek wyt­ra­ca smak, jak te sa­me fu­sy w kółko za­lewa­ne świeżym wrzątkiem. Chciałbym na wstępie za­pytać - który to już twój raz? By ok­reślić po­ziom przeżywa­nia, wrażli­wości, zbla­zowa­nia i poz­wa­lania so­bie. Mogę [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 22:41

Nie sztu­ka utwór zro­zumieć, jak to, że jest słaby. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 14 czerwca 2016, 19:51

Na­tura dąży do rekonstrukcji. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 11 czerwca 2016, 13:11

Pi­sanie to sposób mówienia na palcach. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 5 maja 2016, 22:55

Dbaj o włas­ne życie, a roz­wiążesz cudzy problem. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 21 lutego 2016, 21:39

Wy­korzys­tuj sa­mot­ność, by osiągnąć jak naj­więcej, po­legając tyl­ko na sobie. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 29 listopada 2015, 15:45

Pres­ja niep­rzy­jaciół ut­rwa­la koncentrację. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 18 maja 2015, 23:00

By­le utwór spo­niewiera by­le emocja. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 25 kwietnia 2015, 22:14

Słowa cię wy­ciszą, jeśli im się zwierzysz. 

aforyzm dnia z 27 marca 2015 roku
zebrał 37 fiszek • 25 marca 2015, 22:17

Kon­struk­tywna kry­tyka, to roz­rzut­ność pod oślim tekstem. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 13 marca 2015, 01:17
Paladin

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paladin

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 05:22Veroni sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­ra­ca smak, jak [...]

wczoraj, 11:47sprajtka sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­ra­ca smak, jak [...]

wczoraj, 01:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­ra­ca smak, jak [...]

wczoraj, 00:49Paladin sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­ra­ca smak, jak [...]

wczoraj, 00:46Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­ra­ca smak, jak [...]

wczoraj, 00:43Paladin sko­men­to­wał tek­st Pisanie by­wa spo­sobem na [...]

wczoraj, 00:39Paladin sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­ra­ca smak, jak [...]

wczoraj, 00:37Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­ra­ca smak, jak [...]

wczoraj, 00:37Paladin sko­men­to­wał tek­st Pisanie by­wa spo­sobem na [...]

wczoraj, 00:31Paladin sko­men­to­wał tek­st Człowiek wyt­ra­ca smak, jak [...]